Stichting SOP Rotterdam

Srpsko Omladinsko Prijateljstvo

Naam:

 

Geregistreerd adres:

 

 

RSIN (fiscaal nummer):

 

KvK nr:

 

Bank:

 

IBAN:

 

Tel:

 

E-mail:

 

Website:

 

De bestuurssamenstelling:

Stichting SOP Rotterdam

 

Poseidonstraat 7,

3054 PZ Rotterdam

 

 

8563.68.842

 

66038138

 

RABO Bank

 

NL97 RABO 0310 6518 67

 

+31 6 41173071

 

info@soprotterdam.com

 

www.soprotterdam.com

 

Milan Vukas (voorzitter)

Jelica Kašanin Mastenbroek (secretaris)

Marko Jordačević (penningmeester)

Aleksandar Vasić (algemeen bestuurslid)

Doelstelling

De stichting heeft als doel: het cultiveren van de Servische identiteit bij kinderen en jongeren van Servische afkomst tot en met achttien (18) jaar, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die -deel uitmaken van organen van de stichting.

 

Voor verslagen van de uitgeoefende activiteiten klik hier

 

 

Beloningsbeleid (art. 3 lid 5 uit de statuten)

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.