Stichting SOP Rotterdam

Srpsko Omladinsko Prijateljstvo

ANBI

Bestuur is de aanvraag voor een ANBI status van Stichting SOP Rotterdam aan het voorbereiden.

BEESTUURSAMENSTELLING:

Milan Vukas

Voorzitter/Penningmeester

Aleksandar Vasić

Algemeen bestuurslid

DOELSTELLING:

De stichting heeft als doel: het cultiveren, bekend maken en inleiden van de Servische cultuur in de Nederlandse samenleving bij de jeugd en ouderen en het verrichten van al wat hiermee verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting SOP Rotterdam tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van publiekelijke (inter-) culturele activiteiten die alle een interactief, educatief en bewegingsgericht karakter hebben.

 

BELONINGSBELEID:

Er zijn geen medewerkers in dienst. (art. 3 lid 5 uit de statuten) Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

-HUISHOUDELIJKE REGELS

 

-BELEIDSPLAN 2021-2025

 

-VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2021

 

-BEGIN BALANS 2021

 

-FINANCIELE VERANTWOORDING 2021