Stichting SOP Rotterdam

Српско Омладинско Пријатељство

СОП тим

Милан Вукас

Председник

Јелица Кашанин-Мастенбрук

Секретар

Бобан Зорић

Благајник

Јована Шишић

 

Марко Јордачевић

 

Александар Васић