Stichting SOP Rotterdam

Српско Омладинско Пријатељство

СОП тим

Милан Вукас

Председник

Јелица Кашанин-Мастенбрук

Секретар

Александар Васић